Фінансова звітність

Фінансова звітність (2023р.):

Звіт про фінансові результати (форма №2дс) за 1 квартал 2023 р.

Пояснювальна записка за 1 кв.2023р.

Cупровідний лист

Баланс (форма №1дс)  на 01.04.2023р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 кв.2023р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 травня 2023 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за 1кв.2023р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 1 кв. 2023р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  за 1 кв.2023р.

Баланс на 1 січня 2023року

Довідка про дебіт і кредит заборгованість на 1 січня 2023 року дод.20

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2022 рік спецфонд ф.7 0611021

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2022 рік ф.4-3м 0611061

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2022 рік ф.4-3м

Звіт про надходження т використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2022 рік ф.4-2м

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік ф.2м 0611021

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік ф.2м 0611031

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік ф.2м 0611061

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги за 2022 рік ф. 4-1м

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Пояснювальна записка за 2022 рік додаток 10

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік ф.5-дс

  

Фінансова звітність (2022р.):

Звіт про фінансові результати за 9 місяців

Звіт про надходходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів ЗФ

Звіт про надходжодження і використання інших надходжень СФ

Звіт про надходходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня

Баланс на 1 жовтня 2022 року

Кошторис 2022

Звіт про фінансові результати за І квартал 2022 року

Баланс на 1 квітня 2022 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 квітня

Звіт за 2 місяць

Звіт за 1-4 місяць

Звіт за 2-4 місяць

Баланс на 1 липня 2022 року

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2022 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м) на 1 липня 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м) на перше півріччя 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м) на перше півріччя 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма N 4-1м) за перше півріччя 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма N 4-2м) за перше півріччя 2022 року

Фінансова звітність (2021р.):

Бюджетна річна звітність за 2021 рік

Фінансова річна звітність за 2021 рік

Кошторис 2021

І Квартал

І Квартал(Благодійна допомога)

ІІ Квартал

ІІ Квартал(Благодійна допомога)частина 1

ІІ Квартал(Благодійна допомога)частина 2

ІІ Квартал(Благодійна допомога)частина 3

ІІІ Квартал

ІІІ Квартал(Благодійна допомога)

Фінансова звітність (2020р.):

     Квітень 2020;

     І - півріччя.

     II - півріччя

благодійна допомого 2020

Кошторис 2020

Річний звіт 2020

 

Фінансова звітність (2019р.):

1) фінансовий звіт ( I - IV квартали):

      І - квартал;

      ІІ - квартал;

      ІІІ - квартал;

      IV - квартал.

2) благодійна допомога;

3) Фінансовий звіт.

 

Фінансовий звіт (2018 р.):

1) фінансовий звіт ( I - III квартали);

2) благодійна допомога;

3) Фінансовий звіт.

 

Протоколи про вибір та замовлення підручників для 5 класу (2018 р.): протокол та додаток до протоколу.

Фінансовий звіт (2017 р.):

1) фінансовий звіт;

2) благодійна допомога. 

 

Фінансовий звіт (2016 р.):

1) фінансовий звіт;

2) кошторис;

3) благодійна допомога.